The Recommended : แนะนำบทความที่น่าสนใจ
No topic recommended
No topic Recommended
No topic Recommended
No topic Recommended

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

คุณยังไม่ได้ Login เข้ามานะครับ

วัตถุ - วัสดุ - พัสดุcitylife

คำที่ผมยกมาเป็นหัวข้อในวันนี้ ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่ามีความหมายและการใช้แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากทั้งสามคำมีที่มาใกล้เคียงกัน และยังออกเสียงคล้ายๆ กันทำให้บางครั้งเราอาจสับสนได้ว่าสถานการณ์ใดควรเลือกใช้คำใดจึงจะถูก วันนี้ผมขออธิบายถึงที่มาและการใช้คำว่า วัตถุ, วัสดุ และ พัสดุ กันให้ทราบพอสังเขปครับ

คำว่า วัตถุ มาจากคำภาษาบาลีว่า วตฺถุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ สิ่งที่คงอยู่ถาวรเช่น วัตถุโบราณ และมักใช้ในความหมายที่เป็นความรวมหรือเป็นนามธรรม เช่น ลัทธิวัตถุนิยม วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นต้น

คำว่า วัสดุ มาจากภาษาสันสกฤตว่า วสฺตุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ ของใช้ที่ใช้ในเวลาสั้นๆ สิ่งของที่ใช้หมดไปหรือใช้แล้วกลายรูปเป็นสิ่งอื่น เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุทนไฟ วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี บางคำก็สามารถใช้ได้กับทั้งวัตถุ และ วัสดุ โดยมีความหมายคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น วัตถุไวไฟ-วัสดุไวไฟ เป็นต้นครับ

ส่วนคำว่า พัสดุ เป็นคำแผลงมาจาก วัสดุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ เครื่องใช้ หีบห่อ เช่น หน่วยงานที่ดูแลเครื่องใช้สำหรับองค์กรมักเรียกว่า แผนกพัสดุ ในกิจการขนส่งทางไปรษณีย์ใช้คำว่า พัสดุภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ หมายถึง หีบห่อสิ่งของและการจัดส่งหีบห่อนั้นๆ ให้ไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางไปรษณีย์

เมื่อท่านผู้อ่านทราบความหมายของทั้งสามคำนี้แล้ว ก็โปรดนำไปประยุกต์เพื่อเลือกสรรคำมาใช้อย่างถูกต้องกับบริบทด้วยครับ

 คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
โหวตให้คะแนนกระทู้ที่5923     [ ตอบ: 85 ]  [ อ่าน: 8325 ]  [ โหวต: 32 ]  [ Fwd: 0 ]   แจ้งลบกระทู้ที่ 5923  เก็บกระทู้ที่ 5923 ไว้ใน Favorite  แนะนำกระทู้ที่ 5923 ให้เพื่อนของคุณ พิมพ์กระทู้ที่ 5923
  
โดยคุณ นายยะ Mail to นายยะ  [ 20 เม.ย. 2551 - 18:28:47 ]
Error4