ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ : แผนที่โบราณฝีมือไทยไม่แพ้ฝรั่ง

Dailynews

อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แผนที่ของฝรั่งในการอ้างอิงประวัติศาสตร์ไทยอีกต่อไป? ...นี่เป็นความน่าสนใจประเด็นหนึ่งของ ?แผนที่ไทยโบราณ? อายุเป็นร้อย ๆ ปี ที่กำลังจะมีการจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-31 มี.ค. 2549 นี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ ?สมเด็จพระเทพฯ?
แผนที่ที่ว่านี้จึงถูกเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก !!


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชานุญาตให้นำแผนที่โบราณซึ่งเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดส่วนพระองค์ มาจัดแสดงต่อสาธารณชน จำนวน 5 ระวาง จาก 17 ระวาง โดยแผนที่โบราณชุดนี้ ?ถูกค้นพบโดยบังเอิญในพระบรมมหาราชวัง? เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539


?แผนที่ทั้งหมดที่ถูกค้นพบเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ช่างเขียนแผนที่ใช้วิธีการวาดและลงสีด้วยมือลงบนผ้าฝ้าย? ... ดร.สันทนีย์ ผาสุข นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์-แผนที่ ซึ่งเป็นผู้วิจัยค้นคว้าถอดรหัสแผนที่ชุดดังกล่าวนี้ระบุ

พร้อมทั้งบอกว่า... จากข้อมูลประกอบที่ได้จากการค้นคว้าและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ?สันนิษฐานว่าแผนที่ชุดนี้น่าจะเป็นแผนที่โบราณในราชสำนักสยาม? ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อยู่ในช่วงปี 2325-2394 หรือราว 155-224 ปี !!

?แผนที่โบราณชุดนี้เป็นแผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางยุทธศาสตร์การศึกระหว่างไทย-พม่า รวมทั้งเส้นทางการค้ากับประเทศจีน ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3?

ดร.สันทนีย์บอกอีกว่า... หลังจากถูกค้นพบและได้นำความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ทางกรมศิลปากรนำแผนที่ทั้งหมดไปทำการรีโนเวท หรือบูรณะซ่อมแซมรื้อฟื้นสภาพของแผนที่ชุดนี้ให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะพระราชทานให้กรมแผนที่ทหารนำไปถ่ายภาพสำเนา และนำแผนที่ชุดดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดส่วนพระองค์ จากนั้นได้พระราชทานให้ตนนำมาศึกษาวิจัยเพื่อหาประวัติความเป็นมาของแผนที่ชุดดังกล่าว เพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต


?ขณะนี้อ่านไปได้เพียง 9 ระวาง จากทั้งหมด 17 ระวาง นับตั้งแต่ค้นพบ เนื่องจากมีขั้นตอนมากมายที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและซ่อมแซม?...ผู้เชี่ยวชาญแผนที่รายนี้กล่าว และขยายความอีกว่า...


ความสำคัญของแผนที่ทั้ง 17 ระวาง คือ แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ เส้นทางยุทธศาสตร์การรบ ภาพวาดที่ตั้งของเมืองป้อมปราการ สถานที่สำคัญทางศาสนา ที่ตั้งถิ่นฐานของชนกลุ่มน้อย พืชพรรณและสัตว์ในบางท้องถิ่น จำนวนประชากร ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

ซึ่งหากดูตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแผนที่ก็พอจะแยกกว้าง ๆ ได้เป็น 2 หัวข้อคือ 1. แผนที่ทางยุทธศาสตร์ แสดงเส้นทางการยกทัพไปรบ 2. แผนที่การค้า แสดงเส้นทางการเดินเรือ และรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองท่าสำคัญ ๆ ในสมัย นั้นระหว่างไทยและจีน


นักวิชาการรายเดิมบอกต่อไปว่า... มีแผนที่ระวางหนึ่งที่มีความชัดเจน และใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่บันทึกไว้ในพงศาวดารชื่อ ?แผนที่เมืองทวาย? สันนิษฐานว่าเป็นแผนที่แสดงเส้นทางการยกทัพของรัชกาลที่ 1 ไปรบกับพม่า โดยรายละเอียดในแผนที่นั้นระบุไว้ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ และชื่อของสถานที่ เส้นทางไป-กลับ รวมถึงความยากลำบากของการเดินทัพในแต่ละช่วงด้วย จึงทำให้เกิดความน่าสนใจว่าคนในยุคนั้นน่าจะคุ้นเคยกับเส้นทางนี้มากพอสมควร เนื่องจากสัดส่วนและระยะทางที่ระบุไว้ในแผนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด


และยังมี ?แผนที่ไทรบุรี? และ ?แผนที่เมืองถลาง? ซึ่งเป็นแผนที่ที่แสดงถึงสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ในอดีตได้สมบูรณ์ที่สุดชุดหนึ่ง ขณะที่แผนที่แสดงเส้นทางการค้ากับจีนอย่าง ?แผนที่เมืองกวางตุ้ง? ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มาก มีการลงรายละเอียดถึงขนาดร่องน้ำและเวลาที่ใช้ในการเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาด้วย

?แผนที่ชุดนี้มีความละเอียดของข้อมูลมาก ครอบคลุมแทบจะทุกด้าน แม้กระทั่งเหตุการณ์สำคัญในระหว่างนั้นก็ถูกบันทึกลงไปด้วย ซึ่งทำให้แผนที่ชุดนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกว่าจะจำกัดเป็นเพียงแค่แผนที่? ...ดร.สันทนีย์ระบุ

ไม่เพียงเท่านี้ นอกจากละเอียดสมบูรณ์ทั้งข้อความสีสัน ยังมีอีกจุดสำคัญคือ...นี่เป็นการประกาศให้นานาประเทศได้รับรู้ว่าในอดีตไทยก็มีความเจริญด้านการกำหนดทิศทาง-การวาดแผนที่ไม่แพ้ชาติอื่น

ที่สำคัญไปกว่านั้น...คือยังอาจเป็นการ ?พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่? ในเรื่องการหาหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์จากแผนที่ โดยหากมี การพิสูจน์ประวัติและที่มาที่ไปของแผนที่ได้ก็อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แผนที่ของฝรั่งในการอ้างอิงประวัติศาสตร์ไทยอีกต่อไป และก็อาจจะทำให้เกิดการดีเบตหรือกระแสถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในแวดวงประวัติ ศาสตร์และโบราณคดีไทย

?เหนือสิ่งอื่นใด คือความภูมิใจร่วมกันของคนในชาติ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านนี้ของบรรพบุรุษไทยในอดีต ที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลก? ...นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์-แผนที่กล่าวสรุป

นี่เป็นอีกเครื่องพิสูจน์ว่า ?คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติไหน?
ไทยเรา ?มีดี? ที่คนไทยรุ่นใหม่ ๆ ควร ?ภาคภูมิใจ?
อย่าเอาแต่เชื่อหรือเอาแต่เห่ออินเตอร์-ต่างชาติ !!!!.

 


  © 2003 - 2010 by